Mokraćna kiselina

U biologiji, mokraćna kiselina nastaje iz ksantina i hipoksantina djelovanjem enzima ksantin oksidaza. Ksantin i hipoksatina nastaju razgradnjom purina, a mokraćna kiselina je konačni proizvod metabolizma purina. Mokraćna kiselina se izlučuje bubregom iz tijela čovjeka, dok se kod ostalih sisavaca enzimom urikaza razgrađuje do alantoina i ugljikovog dioksida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod čovjeka, fiziološka koncetracija mokraćne kiseline je između 214 µmol/L i 400 µmol/L (360 µmol/L za žene). Više i niže koncentracije se nazivaju hiperuricemija i hipouricemija. Povišenje koncetracije mokraćne kiseline u urinu naziva se hiperurikozurija.