Alergije

Sama riječ alergija se odnosi na više različitih reakcija tijela. U preosjetljivosti tipa 1, tijelo je preosjetljivo, a za obranu stvara antitijela. Kada je osoba preosjetljiva, izložena je alergenima. Sama riječ alergija dolazi iz dvije grčke riječi: ‘allos’ što znači drugo te ‘ergon’ što znači rad. Preosjetljivost tipa 1 se očituje u pretjeranoj aktivnosti mastocita i bazofila pod utjecajem imunoglobulina E, što uzrokuje različite simptome:

  • od onih benignih (dobroćudnih), poput curenja nosa, kašlja, kihanja…
  • do onih koji ugrožavaju život, poput anafilaksije i anafilaktički šok.